Erasmus + Natural Schooling training program IO7 (Swedish language version)

12 de October de 2023

Programmet kommer aƩ stödja deltagarna i deras förståelse för hur Natural schooling
kan göra en meningsfull skillnad för eleverna genom resultaten av aktuell forskning, Natural
Schooling-projekƞ allstudier och refl ekterande prakƟ k.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

In nature, nothing is perfect and everything is perfect. Trees can be contorted, bent in weird ways, and they’re still beautiful. –Alice Walker

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram